top of page
Hena1 ny.jpg

Henrik Alsing

Mit navn er Henrik Alsing og jeg er 65 år. 

Jeg er gift med Annette og vi har to børn en datter på 28 og en dreng på 22 år.

  • LinkedIn

Dus med Henrik

Jeg har siden teenageårene levet med colitis ulcerosa, som i de sidste mange år har holdt sig i nogenlunde ro, vel hjulpet af en konstant medicinering og jævnlig opfølgning med relevante læger.

 

Jeg har igennem årene levet med denne sygdom, rejst meget og været bosat i udlandet, uden at det har forhindret mig i at leve et aktivt liv.

Siden jeg delvist gik på pension i begyndelsen af 2022, har jeg været igennem en større hjerteoperation og i forbindelse med denne, gennemgået alle de tanker om de risici der nu følger med en sådan operation, og som påvirker en selv mentalt, men i lige så høj grad ens familie.

Jeg vil gennem min deltagelse i bestyrelsesarbejdet for DUS MED LIVET bruge disse erfaringer til at hjælpe andre, der lever med en skjult sygdom, eller går igennem en svær tid i livet, for at de ikke skal stå alene, men medvirke til at de kan få den nødvendige støtte.

 

Kontakt

Henrik Alsing

Indehaver, Altho Consult      

bottom of page